Intervenció amb famílies

Oferim un espai de tractament, amb professionals del camp social, en què les famílies facin aportacions, expressin els seus sentiments i les seves alegries, però també els seus malestars relacionats amb la situació de ser pares, mares o germans d’una persona que té una discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. És un espai de suport i acompanyament per tractar les necessitats i dificultats del nucli familiar.

El servei es realitza de forma coordinada amb el Projecte Educatiu Individual (PEI), que acompanya les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament en el seu procés d’empoderament.

Els objectius generals del projecte d’intervenció amb famílies són:

  • Oferir un espai adequat perquè les famílies puguin fer una descàrrega emocional
  • Orientar-les i donar-los suport en diferents àmbits. Aquesta feina la realitzem treballant en xarxa amb els diferents agents del territori.
4
Aquests objectius es concreten en entrevistes i reunions amb les famílies al llarg del curs i en una intervenció com a oferidors de recursos educatius i socials, com a persones que desenvolupen l’escolta activa i com a professionals en l’àmbit de la discapacitat.