Història

Marenostrum va néixer l’any 1999 a partir de les demandes d’un grup de pares i mares d’un servei alternatiu a les ofertes ja existents a la ciutat de Badalona.

Després de fer una valoració d’aquestes demandes, un grup de professionals relacionats amb el món de les persones amb discapacitat intel·lectual, i particularment amb el món del lleure, van crear Marenostrum i el seu centre de lleure.

Els inicis, com a tot arreu, van ser difícils. Tot i que l’entitat neix a partir d’unes demandes, són poques les places que es cobreixen inicialment (es comença amb sis participants), però en poc temps les places augmenten i el servei es consolida. Poc després, s’amplien els serveis que es donen a les famílies i persones usuàries i l’entitat s’integra a la xarxa social que dóna serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament de la ciutat de Badalona i rodalia.

historia