Casals

Durant els mesos d’estiu, oferim casals a infants i joves amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen una necessitat de suport extens, limitat o intermitent, amb activitats adaptades a les edats i necessitats de les persones participants.

Els objectius del casal són:

 • Promoure el seu desenvolupament integral en les dimensions físiques, psíquiques i afectives
 • Permetre l’accés de la persona a conquerir progressivament la seva autonomia
 • Treballar les pròpies experiències i expectatives vitals
 • Fomentar valors, com són l’amistat, el respecte, la tolerància i l’agraïment
 • Educar amb i per al medi ambient
 • Potenciar els hàbits treballats a l’escola i amb la família
 • Ser un espai lúdic i de diversió

Aquests objectius es concretaran en diferents activitats, que són:

 • El joc, que algunes vegades utilitzarem per aconseguir aprenentatges concrets i, d’altres, amb la simple finalitat de divertir-se.
 • La descoberta: sortida (matinal, excursions…), explotació i comprensió d’un medi determinat.
 • El taller per aconseguir un tipus d’aprenentatge de capacitats i habilitats especials, com la construcció i la creació.
 • La festa com a celebració i ritualització de fets que són importants per al grup.
 • La reunió, entesa com a aprenentatge de participació en la vida de la unitat, com a intercanvi de coneixements i experiències i com a elaboració de projectes conjunts.
projecte Casals